EL-TJEK AF ANDELSBOLIG


VVSPlus er klar til at hjælpe dig med et el-tjek, når du skal sælge din andelsbolig. Når vi laver el-tjekket, gennemgås de tekniske installationer. Et el-tjek af andelsbolig er en visuel undersøgelse af lejlighedens el-installationer. Vi gennemgår systematisk boligen for fejl og eventuelle ulovligheder på synlige el-installationer gennem stikprøver, og der vil typisk tages 5-6 stikprøver i lejligheden.

På baggrund af gennemgangen i din lejlighed laver vi en el-rapport (tilstandsrapport), som du efterfølgende vil modtage på mail, typisk indenfor 2-3 hverdage. Den færdige rapport for el-tjek af andelsbolig indeholder resultaterne af installationernes funktionsdygtighed samt en vurdering af, hvorvidt de opfylder de lovmæssige krav, som var gældende, da installationerne blev udført eller ændret.

Pris inklusiv rapport: 1.599,-


Bestil et el-tjek af andelsbolig ved at udfylde formularen her under:

HVAD INDEBÆRER RAPPORTEN VED ET EL-TJEK AF ANDELSBOLIG


Et eftersyn indebærer kun stikprøver på de synlige el-installationer og -dele og ikke på skjulte forhold såsom sænkede lofter eller installationer, der er skjult af møbler. Derfor vil skjulte funktionsfejl eller ulovlige forhold heraf ikke fremgå af el-installationsrapporten.
 

VED ET EL-TJEK KONTROLLERES FØLGENDE
 

 • El-tavler
 • Måling af fejlstrømsafbrydere
 • Materiel bag afbrydere, stikkontakter og lampeudtag
 • Lavvolts-installationer
 • El-installationer
 • Beskyttelse mod berøring med spændingsførende dele
 • Vurdering af risikoen for elektriske stød

HVAD INDEBÆRER RAPPORTEN FOR EL-TJEK IKKE
 

 • Bagatelagtige forhold, herunder sædvanligt slid og ælde, som er normalt for en el-installation med den pågældende alder, og som ikke påvirker installationens funktionsdygtighed nævneværdigt
 • Dele af el-installationen, der er utilgængelige
 • El-installationer uden for selve bygningen (fx fritstående havebelysning)
 • Hårde hvidevarer
 • Andre brugsgenstande
 • Om el-installationen er tidssvarende

KLAUSUL

Denne rapport må ikke uden skriftlig tilladelse fra VVSPlus/FLD benyttes af andre rekvirenter med det formål at afhænde den besigtigede lejlighed. Rapporten er gældende i 12 måneder fra dato. Ved ejerskifte af ejendommen samt alle typer ændringer i installationer bortfalder gyldigheden, og nyt installationseftersyn er påkrævet. 


Prisen for rapporten er kun gældende for lejligheder i andelsforeninger. Falder din ejendom uden for denne kategori, kan du kontakte os på 70122021.

FORBEHOLD

Vi laver kun rapporter på andelslejligheder. Rapporten gælder kun til den person, der bestiller den. Skifter andelsboligen ejer, bortfalder gyldigheden. Ved alle typer ændringer i installationerne bortfalder gyldigheden. Rapporten gælder i 12 mdr., medmindre ovenstående gør, at rapportens gyldighed bortfalder.
SHOP VARER INKL. MONTERING