Gastech luft-til-vand varmepumpe - Få et tilbud hos VVSPlus

VALG AF VARMEPUMPE

VALG AF VARMEPUMPE ER MEGET MERE END A++ OG A+++ MÆRKNINGER

VALG AF VARMEPUMPE ER MEGET MERE END A++ OG A+++ MÆRKNINGER

Varmepumper er ”hot stuff”. Lavt CO2 udslip og statstilskud har fået interessen til at eksplodere; så meget at den første tilskudspulje var tømt på en uge. Heldigvis åbner der nye puljer, og vi anbefaler, at du er klar til at ansøge, hvis du vil være med. Så står du over for et valg af varmepumpe, bør du læse mere her under.

Hos VVSPlus samarbejder vi med GASTECH, som er en af de førende leverandører indenfor varmepumpe løsninger.

SE UDVALG AF VARMEPUMPER FRA GASTECH

Tilskud til din nye varmepumpe

Forudsætningen for at få tilskud er blandt andet, at den varmepumpe, du vil anskaffe, er energimærket med A++ eller A+++. Det er de fleste, og vi anbefaler, at du i stedet er opmærksom på at vælge den rigtige varmepumpe til det behov, du har, og at du vælger en installatør, der har erfaring med varmepumper.
 

Den rigtige løsning for valg af varmepumpe er vigtigst

En varmepumpe er ikke bare en varmepumpe, derfor kan det være svært at stå over for et valg af varmepumpe. Der er nemlig både luft-til-luft, luft-til-vand og jordvarmepumper. Her findes der lige så mange mærker og modeller, som der findes bilmærker og modeller.
 
At vælge rigtigt er en opgave for eksperter. Spørgsmål som fx behovet for varmt vand, familiens størrelse/sammensætning, husets størrelse/alder og det eksisterende varmeanlæg, skal afklares inden man køber.
 
Den bedste start er en samtale med en VVS-installatør. Samtalen skal være i dit eget hjem, så installatøren kan se den eksisterende varmeinstallation og danne sig et indtryk af familien, og dens behov samt den økonomiske ramme. Den efterfølgende dialog vil være med til at bestemme løsningen.


Korrekt installation af varmepumpe giver bedre økonomi

Undersøgelser viser, at hvis en varmepumpe ikke er korrekt dimensioneret og indreguleret og derfor kører med større forbrug af strøm end nødvendigt, så får man ikke den ønskede besparelse. Miljømæssigt spilder man en masse energi til ingen verdens nytte.
 
Varmepumper er kompliceret teknologi og kræver særlige kompetencer, hvis de skal installeres korrekt. Derfor er det vigtigt, at varmepumper installeres af virksomheder med de nødvendige kompetencer. Der er desværre set en del fejl på varmepumpeinstallationer de sidste par år.
 
Nogle af de hyppigste problemer er, at nogle VVS-installatører ikke får skabt de rigtige rammer for, hvordan et varmepumpesystem fungerer bedst muligt. Spørgsmål som hvor stort et vand-flow, der skal være i centralvarmen, hvor lav driftstemperaturen skal være, hvor stor vandvolumen skal være i forbindelse med buffertanke for at skabe en rolig og ensartet drift, er altafgørende i forhold til at få den bedste driftsøkonomi ud af varmepumpen og sikre en lang levetid.
 
Det samme er gældende for dimensioneringen af varmepumpen. Vælges for eksempel en for stor varmepumpe vil det fra første dag koste på driftsøkonomien og den samlede levetid på anlægget. Vælges en for lille varmepumpe vil det koste i form af elpatrondrift på de koldeste dage af året. Med andre ord - vælg den rigtige størrelse, også selvom den måske ”kun” er A++ mærket. Størrelsesmatchet er vigtigere end A-mærkningen. Den rigtige størrelse varmepumpe vil altid være billigere i drift. Og - vælg en anerkendt installatør som VVSPlus med varmepumpeerfaring.
 
Alt dette kan måske virke lidt forvirrende, og netop derfor bør du søge viden hos din VVS installatør.
 
Så hvis du står over et valg af varmepumpe, er det vigtigt at få en korrekt rådgivning for at få den fulde glæde af varmepumpen. Kontakt VVSPlus på 70 12 20 21 og lad os tage en dialog omkring dine muligheder for etablering af en varmepumpe.


Lovpligtige eftersyn og vedligeholdelse

En varmepumpe skal efterses én gang om året og kontrolleres for tæthed. Det siger loven. Det skyldes, at kølemidlet i pumpen er en gasart, der kan udlede en stor mængde CO2, og at pumpen derfor skal være helt tæt. Det årlige eftersyn koster ca. 2.000,- kr.
 
Hvis din installatør samarbejder med Gastech-Energi, der er Danmarks største servicefirma, kan du tegne en Total Tryghed serviceaftale i op til 15 år. Den dækker alt – serviceeftersyn, løbende kontrol, opkobling til servicecentral, vagtudkald alle dage i fyringssæsonen og reservedele. Den koster 3.100 kr. om året og sikrer, at varmepumpen i alle årene fungerer som ny. Samtidig sikrer den også din økonomi mod uforudsete udgifter.
 
Læs mere om Gastech serviceaftale og tryghedspakke HER. Du kan også ringe til VVSPlus på 70 12 20 21.

Relaterede artikler